Ten tunel s tím krásným jménem Blanka

winner08 Blanco znamená ve španělštině bílý, ale také nekrytý šek, nepopsaný papír, vynechané místo a taky strašpytlovský. To je jen malá ukázka všech možných významů ve španělštině. Něco z těchto výrazů by se šiklo i na “Tunel Blanka”. Nevím kdo podepsal smlouvu se zhotovitelem stavby, Metrostavem Praha na realizaci stavby  “Tunel Blanka” v Praze, ale tunel to bude přímo výstavní, Nejen ve skutečnosti, ale i jako puštění žilou investorovi, zde zřejmě Městu Praze.

Smlouva o dílo by měla být pro tak velkou zakázku určitě připravována a kontrolována renomovanými právníky, kteří přeci nejsou žádní votroubkové a hájí především zájmy své strany, která je platí. Je to přeci jejich výkladní skříň. Ha a tady je zvláštnost, že právníci obou stran hájili zájmy jen strany jedné a tak ta druhá, chuděra, byla bita a smlouva byla uzavřena pro ni úplně nevýhodně.

Jak je to možné?

Smlouvu jsem nečetla, beru za informaci tento článek – klik 

1. Jak je možné, že ve smlouvě nebyla dohodnuta pevná cena a cena se může stále navyšovat (však se zdůvodnění najde vždy)

2. Jak je možné, že ve smlouvě nebyly dohodnuty sankce za nedodržení termínů jak dílčích, tak i dokončení stavby?

3. Jak byl prováděn geologický průzkum (kým?), když se tunel dvakrát propadl?

4. Jak je možné, že se v souvislosti s prudkým navýšením ceny uvažuje o zpoždění stavby a to dost podstatné?

5. Kolikrát se ještě cena navýší?

6. Proč jsou prováděna výběrová řízení, kde se zohledňuje i cena za dílo, když se posléze na cenu vůbec nehledí?

Na tyto otázky by se dalo odpovědět asi takto:

Můžeme si vybrat. Buď se jedná o lidi, kterým nikdy neměla být svěřena taková moc, aby jí zneužili svojí hloupostí, nevzdělaností a nekompetentností, o lidi, se sníženým inteligenčním kvocientem, votroubky až blbce, nebo, že by se jednalo o lidi všeho schopné a to i schopné přijímat úplatky. No je ještě nějaká jiná možnost než jsou tyto dvě?

A kdo to bude všechno platiti? Vy, moji milí, všichni co odvádíte daně, ale i my, co jsme je už za celý život odvedli, protože se nám za ty daně dostane pláč politiků a ministrů, že holt na nic nejsou peníze, že musíme být rozumní a utáhnout si opasky.

BSgj3H438296-02

Na obrázcích: Nahoře pes, bílý boxer, dole bílý tygr. Půjčeno z internetu.

Miska bílého mlíčka pro Fredyho. Není Blanka jako Blanka, ale když se ruka k ruce vine tak se dílo podaří.