Odhoď pistoli, Burtone, jsi zatčen!

Vymyslela jsem si na vás další hru. Není originální, ale snad si se mnou rádi zahrajete. Začala jsem příběh a na vás bude, jak budete pokračovat, jak skončí. Přidáte-li novou postavu, např.  spravedlivého nebo skunka, či to povedete někam úplně jinam, třeba i do Sci-fi,  bude to jen na vás.  Nebudete vidět příspěvky jiných, opět až v sobotu, kdy vaše dílka okopíruju do nového článku. Moc se těším, snad se na mě nevykašlete.

Pozor, příběh začíná: 

Odhoď pistoli, Burtone, jsi zatčen, zvolal hřmějícím hlasem šerif Mac Level, míříc na Burtonovy nohy svým coltem.  Burton se chystal uposlechnout šerifova rozkazu, když znenadání udělal salto vzad a než spustil šerif kanonádu ze svého coltu, byl Burton v prachu. Kulky se zbytečně projely až k domu a jedna z nich zasáhla kolemjdoucího sysla s nacpanými tvářemi obilím na zimu. Sakra, drtil nadávky šerif mezi zubama a utíkal na pomoc ohrožené Lilian, která ničehož netušíc, právě vystoupila na autobusové zastávce u svého domu s balíčky s nákupy. Nestíhal…

Když Lilian odemkla dům, polekaně vzkřikla, protože se proti ní tyčil Burton s úšklebkem v zohyzděné tváři mnoha jizvami. Lilian se chystala omdlít, ale padouch ji popadl v pase, setřásl z ní balíčky s nákupy a nedočkavě se vrhnul na její hrdlo, které začal vášnivě líbat, posunujíc se výše k jejím rudým, dokonalým rtům. Lilian naprosto ochromená jeho páchnoucím dechem byla v tu ránu bez sebe.  Burton z ní trhal šaty jako smyslů zbavený, když opět uslyšel udýchaný hlas šerifa Mac Levela. Odhoď Lilian a zbraň, jsi zatčen, Burtone. Burton vrhl omráčenou Lilian do šerifova náručí a zase byl v prachu.

U všech ďáblů a pistolníků, já toho zlosyna snad nikdy nezatknu, naříkal zpocený šerif. Náhle mu do hlavy vklouzl plán…