Už mě to zase chytá

u3v2 Za chvíli je duben a to se budou zase rojit dychtiví studenti U3V*, aby uchvátili přihlášku na obor, který si vybrali a hlavně, aby se tam dostali. letos se budu zase asi rojit i já. Už jsem napsala esemesku své spolužačce a ona je pro. Já jsem sice před časem tady tvrdila, že už jsem tak zlenivěla, že školy již zanechám, ale zase mně to nedá a asi do toho půjdu. Přemýšlím, co si máme vybrat pro tentokrát. Naposledy jsme to moc nechytily.

Musím říct, že jsem docela využila hlavně poznatky z fakulty sociálních věd UK, kde nám velice pěkně přednášel o národech a nacionalismu pan prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.. Byli jsme malá skupina okolo kulatého stolu a vypadalo to, jako když se sejde rodina, ale bez dětí. Naopak “Dějinný běh a smysl První a Druhé republiky česko-slovenské” na FF UK mě moc nebavil, protože jsem od toho čekala víc, než nám přednášel prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc., kterého jsem si při jedné hodině vypodobnila v sešitě.

Nejvíc se nám líbily přednášky na FF UK “Osobnosti filmové režie”, s ukázkami filmů, zvláště pak přednášky, které vedl PhDr. David Čeněk. To bylo naše první a jediné studium, za které jsem získala osvědčení (desetistránková, závěrečná práce), při slavnostním zakončení v Karolinum. Mám ho v rouře v kuchyni a nevytáhnu ho, jak je rok dlouhý :-).

Pro školní rok U3V 2012/2013 ještě nevyšly žádné dispozice, takže nevíme do čeho půjdeme. Začátkem dubna se proto musíme se spolužačkou sejít a všechno to hezky probrat. Asi v kavárně Slavia, protože je to v dosahu jak FF UK, tak i FSV UK.

u3v1

Jestlipak by se pan profesor poznal? 🙂

*U3V Univerzita třetího věku. U3V jsou organizované ve větších městech po celé republice, nejen v Praze.

Foto nahoře – vstupní hala FF UK